تبلیغات
 
 
 
تاریخ :  پنجشنبه 18 مهر 1392
بازدید :  89
نویسنده :  alone-boy-in-life

 

ما نسلی هستیم که نه به پدرمان رفتیم نه به مادرمان،


ما به "گا" رفتیم! 
 
تاریخ :  دوشنبه 15 مهر 1392
بازدید :  66
نویسنده :  alone-boy-in-life

حافظا دردی دارم به کی گویم دردم را

 

حافظ:.مدرسان شریف

حافظا بار سفر بستم کجا برم دلم را

حافظ:.مدرسان شریف

حافظا تنهایم کجا یابم دلبری را

حافظ:.مدرسان شریف

حافظا

حافظ:.مدرسان شریف

چی؟

حافظ: مدرسان شریف

کی؟

حافظ: مدرسان شریف

کجا؟

حافظ : مدرسان شریف

  
 
تاریخ :  دوشنبه 15 مهر 1392
بازدید :  82
نویسنده :  alone-boy-in-life

یکی میگفت:

ﺳﺮ ﻣﻴﺰ ﺷﺎﻡ ﺑﻮﺩﯾﻢ واسم اس.ام.اس اﻭﻣﺪ!

 

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ :

ﺑﺒﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻼ ﻭﺍﺳﺖ ﺯﻥ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ!

ﻣﻦ

ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ : ﺣﺎﻻ ﻛﻲ ﻫﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺶ ؟

ﻣﻦ

ﺩﺍﺩﺍﺵ ﻛﻮﭼﻴﻜﻢ : ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻌﺪﺵ ﻧﻮﺑﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﻫﺎ !

ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻦ...

ﺑﺎﺑﺎﻡ رو به من : اه؛اه ... پاشو گمشو! این بچه رم هوایی کردی!

ﻣﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ

ﺣﺎﻻ اس.ام.اس از کی بود؟

"ایــرانسل"بلوغ
 
 
تاریخ :  پنجشنبه 11 مهر 1392
بازدید :  471
نویسنده :  alone-boy-in-life

بلوغ جنسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
 
 

بلوغ مرحله‌ای از رشد انسان است که باعث گذار از کودکی و رسیدن به بزرگسالی می‌شود. فردی که دوران بلوغ را پشت سر گذاشته باشد بالغ نامیده می‌شود و از نظر جنسی، توانایی تولید مثل دارد. بلوغ بیشتر اشاره به تغییرات جسمانی در بدن مرد و زن دارد. این دگرگونی با نام بلوغ جسمانی شناخته می‌شود. علاوه بر آن بلوغ روانی نیز اشاره به رشد روانی و شخصیتی فرد دارد. بلوغ جسمانی معمولاً در دوران نوجوانی اتفاق می‌افتد. بلوغ روانی دیرتر و پس از بلوغ جسمانی روی می‌دهد. بلوغ اجتماعی مرحله تکاملی بلوغ انسان است که موجب تعیین شخصیت اجتماعی فرد می‌شود.

 تاریخ :  پنجشنبه 14 شهریور 1392
بازدید :  349
نویسنده :  alone-boy-in-life

۱۳ عضو به درد نخور بدن

13642400141 13 عضو به درد نخور بدن

 

۱۳ عضو در انسان که کاربرد اولیه خود را از دست دادند، البته من فکر می‌کنم خدا هیچ چیزی را بی‌حکمت خلق نکرده..
 
ها دارای این دنده اضافی هستند.


تاریخ :  چهارشنبه 30 مرداد 1392
بازدید :  298
نویسنده :  alone-boy-in-life

 
ﺗﯿﮑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ
ﯾﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻫﺮ ﺳﺮﯼ ﻣﯿﻮﻣﺪ ﺳﺮ ﮐﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺗﯿﮑﻪ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ. ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﯿﮑﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺍﺯ ﮐﻼ‌ﺱ ﺑﺮﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ.... ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺳﻴﺪ (ﻣﻴﺪﻭﻧﻴﺪ

ﻛﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﻗﺎ ﭘﺴﺮﻫﺎﻱ ﺟﺎﻥ ﺑﺮ ﻛﻒ(

ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮐﻤﻲ ﺩﯾﺮ ﺍﻭﻣﺪ ﺳﺮ ﮐﻼ‌ﺱ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺩﻳﺮ ﺁﻣﺪﻧﺶ ﮔﻔﺖ: ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﯿﻮﻣﺪﻡ، ﺩﯾﺪﻡ ﯾﻪ ﺻﻒ ﻃﻮﻻ‌ﻧﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ، ﺭﻓﺘﻢ ﺟﻠﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ، ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯿﺪﻥ!

ﺩﺧﺘﺮﺍ ﭘﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ، ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ: ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﯾﺪ، ﻭﻗﺘﺶ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ، ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 10 ﺑﻮﺩ. :)) 
 
تاریخ :  یکشنبه 27 مرداد 1392
بازدید :  84
نویسنده :  alone-boy-in-life

اﺻﻔﻬﺎﻧﻴﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﭘﯿﺶ ﺁﺧﻮﻧﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕد : ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺟﻨﮕﻰ ﺍﯾﺮﺍن آ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪ ﯾﻪ
ﻋﺮﺍﻗﯽ ﭘﻨﺎﻩ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻡ،عز ﻧﻈﺮی ﺷﺮﻋﯽ ﺍﺷﮑﺎﻟﻰ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺁﺧﻮﻧﺪﻩ ﺑﺶ ﻣﯿﮕﻪ :ﻧﻪ،ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ،ﺑﻪ ﯾﻪ ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻩ،ﭘﻨﺎﻩ ﺩﺍﺩﯼ!جخ صوابم دارد!!!
ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻴﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﺧﻪ،ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻩ ﺗﻮﻣﻦ عزﺵ اسدم،ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ؟
ﺁﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ: ﻧﻪ،ﺑﻬﺶ ﭘﻨﺎﻩ ﺩﺍﺩﯼ ﺩﯾﮕﻪ،ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ!
ﺍﺻﻔﺎﻧﻴﻪ ﻣﯿﮕﻪ:حجاقاﺣﺎﻻ ینی ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺩﻭﻥ ﺑﺶ ﺑﮕﻢ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﺱ؟!؟!؟!؟! 

 


:: بازدیدهای امروز : 606
:: بازدیدهای دیروز : 1294
:: بازدیدهای هفته : 4072
:: بازدیدهای ماه : 15544
:: بازدیدهای سال : 73291
:: کل بازدیدها : 382665
:: کاربران آنلاین : 0 نفر
:: میهمان های آنلاین : 41 نفر
:: کل اعضا : 17 عدد
:: کل مطالب : 220 عدد
:: کل نظرات : 7845